LỜI NGỎ!

          Thư viện tỉnh Hậu Giang rất mong quí cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến để chúng tôi điều chỉnh, bổ sung cho trang tin điện tử Thư viện tỉnh Hậu Giang ngày càng hoàn thiện hơn.

          Xin chân thành cảm ơn !